INSTAGRAMI ËSHTË VËSHTIRËSUAR!

Ështe bërë shumë e vështirë për të zmadhuar profilet.
Kjo situatë e re reflektohet
periodikisht në çmim.
Çmimet janë në rritje!
Rritja e radhës pas:
Në rast se keni në plan për të blerë një profil Instagrami,
blijeni atë me çmimet e sotme.
close-link

INSTAGRAMI ËSHTË VËSHTIRËSUAR!

Ështe bërë shumë e vështirë për të zmadhuar profilet.
Kjo situatë e re reflektohet
periodikisht në çmim.
Çmimet janë në rritje!
Rritja e radhës pas:
Në rast se keni në plan për të blerë një profil Instagrami,
blijeni atë me çmimet e sotme.
close-link